در ادامه آموزش کندل ها،این پست را تهیه کردیم.
امیدوازم واستون مفید باشه.
در روزه…

در ادامه آموزش کندل ها،این پست را تهیه کردیم. امیدوازم واستون مفید باشه. در روزه…

در ادامه آموزش کندل ها،این پست را تهیه کردیم. امیدوازم واستون مفید باشه. در روزهای آینده سعی می کنم الگوها و کندل های بیشتری را معرفی کنم . ____________________________________________ #رضا_بهار #کندل #کندل_شناسی #آموزش_بورس #آموزش_تکنیکال #تکنیکال #تحلیل #بیتکوین...