در معاملات خودتان حتما به حجم معاملات دقت داشته باشید،شکست ها حتما باید با حجم ب…

در معاملات خودتان حتما به حجم معاملات دقت داشته باشید،شکست ها حتما باید با حجم ب…

در معاملات خودتان حتما به حجم معاملات دقت داشته باشید،شکست ها حتما باید با حجم بالا صورت بگیرند تا معتبر بشوند،معمولا در مناطق رنج حجم معاملات کم است.در زمان تست یک مقاومت یا حمایت برای انجام پولبک حجم معاملات کم است،اگر حجم زیاد باشه نشان از قدرت آن حرکت است....