برای موفقیت در معامله گری باید یک نقشه راه مشخص،واضح پیش رو داشته باشید.

هر چقد…

برای موفقیت در معامله گری باید یک نقشه راه مشخص،واضح پیش رو داشته باشید. هر چقد…

💰💰برای موفقیت در معامله گری باید یک نقشه راه مشخص،واضح پیش رو داشته باشید.💰💰 📝🧮هر چقدر بتونید در این نقشه راه جزئیات بیشتری را مشخص کنید در زمان معامله کمتر گرفتار هیجان و استرس های ناشی از معاملات می شوید. 💪💪برای بار چندم میگم این ها مسایلی هستن که میتوانند شما را...