.
کشور جامائیکا در نظر دارد تا پایان سه‌ماهه نخست ۲۰۲۲، ارز دیجیتال بانک مرکزی خ…

. کشور جامائیکا در نظر دارد تا پایان سه‌ماهه نخست ۲۰۲۲، ارز دیجیتال بانک مرکزی خ…

. کشور جامائیکا در نظر دارد تا پایان سه‌ماهه نخست ۲۰۲۲، ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را عرضه کند. بنا بر بررسی‌های انجام‌شده در این کشور، انتظار می‌رود که طی ۵ سال آینده ۷۰ ٪ جمعیت جامائیکا از ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) استفاده کنند. . نخست‌وزیر جامائیکا در مصاحبه‌ای...