کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا بار دیگر مخالفت خود با ارزهای دیجیتال را ب…

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا بار دیگر مخالفت خود با ارزهای دیجیتال را ب…

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا بار دیگر مخالفت خود با ارزهای دیجیتال را به وضوح اعلام کرده‌است. . وی رمز‌ارز‌ها را بسیار مشکوک خواند، اضافه کرد؛ دارایی‌های دیجیتال را به عنوان ارز فاقد اعتبار می‌داند. . با این وجود گفتنی است، لاگارد اعلام کرده‌ است به طور جدی...