.
سرویس امنیت فدرال روسیه در آخرین اقدام خود رئیس بانک مرکزی این کشور را متقاعد …

. سرویس امنیت فدرال روسیه در آخرین اقدام خود رئیس بانک مرکزی این کشور را متقاعد …

. سرویس امنیت فدرال روسیه در آخرین اقدام خود رئیس بانک مرکزی این کشور را متقاعد کرده است تا به ممنوعیت ارزهای دیجیتال ادامه دهد. بنا بر گفته‌های دو منبع معتبر، نابیولینا از ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال در کشور حمایت کرده تا از تامین مالی مخالفان روسیه جلوگیری کند. ....