.
کریپتوپانک #5822 به‌تازگی با نرخی باورنکردنی به فروش رفته است. این NFT با قیمت…

. کریپتوپانک #5822 به‌تازگی با نرخی باورنکردنی به فروش رفته است. این NFT با قیمت…

. کریپتوپانک #5822 به‌تازگی با نرخی باورنکردنی به فروش رفته است. این NFT با قیمت ۲۴ میلیون دلار در اتریوم فروخته شد تا رکورد فروش کریپتوپانکس را جابه‌جا کند. . دیپاک تاپلیال، مدیرعامل شرکت Chain با خرید این NFT به مبلغ اشاره‌شده همه را شوکه کرده و رکورد جدیدی را برای...