وزارت خزانه داری آمریکا می گوید که باید”مدرن سازی و با ارزهای دیجیتال سازگار” شود

وزارت خزانه داری آمریکا می گوید که باید”مدرن سازی و با ارزهای دیجیتال سازگار” شود

“اگر این دارایی ها و سیستم های پرداخت دیجیتال کنترل نشوند، می توانند به اثر تحریم های ما آسیب برسانند. “بر اساس این گزارش، وزارت خزانه داری به دولت پیشنهاد کرد که یک چارچوب سیاست گذاری ساختار یافته اتخاذ کند، در صورت امکان با متحدان و شرکای خود هماهنگ شود، اطمینان...