برانتلی میلیگان همچنان به عنوان مدیر بنیاد ENS باقی می ماند

برانتلی میلیگان همچنان به عنوان مدیر بنیاد ENS باقی می ماند

زمان خبر:26 دقیقه قبلبرانتلی میلیگان (Brantly Millegan)، به عنوان مدیر بنیاد خدمات اتریوم در کیمن، پس از شکست رای گیری برای حذف او باقی خواهد ماند.این اتفاق در اوایل فوریه (اواسط بهمن) پس از انتشار توئیتی از سال 2016 (1395) آغاز شد که در آن میلیگان نظرات خود را در...