:سخن بزرگان
این که تا شاخص جابجا میشه ما منتظر روزهای اوج هستیم و به حد سودمون پ…

:سخن بزرگان این که تا شاخص جابجا میشه ما منتظر روزهای اوج هستیم و به حد سودمون پ…

:✅✨سخن بزرگان✨✅ این که تا شاخص جابجا میشه ما منتظر روزهای اوج هستیم و به حد سودمون پایبند نیستیم،یا اگر اگر شاخص افت می کنه بدون رسیدن به حد ضرر از سهم خارج می شیم نمود این صحبت هستش که واقعا تصمیم گیری در این موارد بسیار سخته و تنها راه موفقیت این هست که به استراتژی...