نقش احساسات در بازارهاي مالي مورد بسیار مهمی است که در بحث روانشناسی خرید و فرو…

نقش احساسات در بازارهاي مالي مورد بسیار مهمی است که در بحث روانشناسی خرید و فرو…

🗣 نقش احساسات در بازارهاي مالي مورد بسیار مهمی است که در بحث روانشناسی خرید و فروش جای می گیرد . درحالیکه اغلب معامله گران بیشتر به یادگیری مباحث تحلیلی علاقه دارند ولی بایستی دقت کنند که بدون تسلط بر مباحث روانشناسی معاملات ، پازل موفقیت در اين بازارها تکمیل نشده و...