این همکاری های مستقیم به ارتش SHIB کمک می کند تا توکن های بیشتری را بسوزاند

این همکاری های مستقیم به ارتش SHIB کمک می کند تا توکن های بیشتری را بسوزاند

زمان خبر:3 ثانیه قبلکاربر توییتر @shibainuart فهرستی از همکاری های مستقیم شیبا در آینده را به اشتراک گذاشته است که به ارتش SHIB کمک می کند تا رمزارزهای بیشتری را از طریق پورتال توکن سوزی NOWPayments بسوزاند.NOWPayments با شرکت های توکن سوزی شیبا اینو همکاری می کنداین...