.
وال‌های اتریوم هفته گذشته با خرید خود باعث ثبت خیز بلندی در نمودار کیف پول‌های…

. وال‌های اتریوم هفته گذشته با خرید خود باعث ثبت خیز بلندی در نمودار کیف پول‌های…

. وال‌های اتریوم هفته گذشته با خرید خود باعث ثبت خیز بلندی در نمودار کیف پول‌هایی با دارایی بیش‌از ۱۰ هزار کوین شدند و ۱۳ آدرس به تعداد این کیف پول‌ها اضافه شد. . اما از هفته گذشته تعداد آن‌ها روندی کاهشی به خود گرفته است که نشان می‌دهد وال‌های اتریوم طی هفته گذشته...