لارک دیویس به Polkadot، بله می گوید

لارک دیویس به Polkadot، بله می گوید

در حقیقت، توییت Polkadot دیویس توجه کاربران رمزارز توییتر را به شدت جلب کرد. این باعث شد بسیاری از افراد با هیجان بیشتری نسبت به گذشته واکنش نشان دهند. علاوه بر واکنش ها، دیگران حتی فراتر رفتند و گفتند که آنها تا حد زیادی دیویس را دوست دارند.در واقع، به نظر می رسد عشق...