.
شرکت بلاک‌چین سازنده ولت Blocto از همکاری آن با یاهو برای راه‌اندازی فروشگاهNF…

. شرکت بلاک‌چین سازنده ولت Blocto از همکاری آن با یاهو برای راه‌اندازی فروشگاهNF…

. شرکت بلاک‌چین سازنده ولت Blocto از همکاری آن با یاهو برای راه‌اندازی فروشگاهNFT خبر داده است. زمان رسمی راه‌اندازی اواخر ماه مارس اعلام شده و مدیرعامل پورتو اظهار داشته است که بلوکتو تجربه زیادی در زمینه همکاری بلاک‌چینی دارد و با شرکت‌های بزرگی کار کرده است. ....