‌
اتریوم محدوده حمایتی و پرتقاضای ۳۶۰۰-۳۷۰۰ دلار را حفظ نموده است، بنابراین به ا…

‌ اتریوم محدوده حمایتی و پرتقاضای ۳۶۰۰-۳۷۰۰ دلار را حفظ نموده است، بنابراین به ا…

‌ اتریوم محدوده حمایتی و پرتقاضای ۳۶۰۰-۳۷۰۰ دلار را حفظ نموده است، بنابراین به احتمال زیاد از این محدوه به سمت بالا حرکت خواهد کرد. . این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی مبنی بر خرید و فروش نمی‌باشد. . به نظر شما اتریوم چه روندی را در پیش دارد؟ . منبع:پرشیابلاکچین ....
:

استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری، آماده‌ی اصلاح و بازگشت روند است. بنابراین معام…

: استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری، آماده‌ی اصلاح و بازگشت روند است. بنابراین معام…

: استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری، آماده‌ی اصلاح و بازگشت روند است. بنابراین معامله‌گر بایستی سریع عمل کند. در این استراتژی روش خرید و فروش با نمودار بیان شده است. استراتژی سویینگ با هوشیاری و چالاکی ارتباط دارد. معامله‌گر بایستی گوش به زنگ اصلاح روند باشد و آماده...