.
بنابرخبر‌ها تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی مورد حمله نیروهای حوثی یمن قر…

. بنابرخبر‌ها تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی مورد حمله نیروهای حوثی یمن قر…

. بنابرخبر‌ها تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی مورد حمله نیروهای حوثی یمن قرار گرفته است. طبق گفته برخی منابع، شدت آتش‌سوزی در این تاسیسات بسیار زیاد بوده اما عربستان می‌گوید که آتش‌سوزی را کنترل کرده است. مقامات این کشور هم‌چنین گفته‌اند که عربستان سعودی مسئولیتی...