.
پلتفرم استیکینگ و فارمینگ بنت‌فایننس ششمین کمپانی ارزهای دیجیتال در ماه دسامبر…

. پلتفرم استیکینگ و فارمینگ بنت‌فایننس ششمین کمپانی ارزهای دیجیتال در ماه دسامبر…

. پلتفرم استیکینگ و فارمینگ بنت‌فایننس ششمین کمپانی ارزهای دیجیتال در ماه دسامبر است که دچار مشکل هک شد. تایید این هک از جایی معلوم شد این کمپانی از سرمایه‌گذاران خواست سرمایه خود را برداشت کنند و درخواست پاداش‌شان را در پلتفرم قطع نمایند. . بنت‌فایننس در این زمینه...