.
گروه حمایت از سیاست بازار ارزهای دیجیتال نسبت به یک بند فاجعه‌بار در لایحه جدی…

. گروه حمایت از سیاست بازار ارزهای دیجیتال نسبت به یک بند فاجعه‌بار در لایحه جدی…

. گروه حمایت از سیاست بازار ارزهای دیجیتال نسبت به یک بند فاجعه‌بار در لایحه جدید آمریکا هشدار داده‌اند. جری بریتو، مدیر اجرایی این گروه به مردم ایالات‌متحده پیشنهاد کرده است تا در مورد حفظ حریم خصوصی و روند قانونی مرتبط با آن مطالبه بازنگری داشته باشند. . قانون رقابت...