:

حتما تبلیغات عجیب و غریب کانال‌ها و پيج هاي بورسی و بازارهاي مالي را دیده اید…

: حتما تبلیغات عجیب و غریب کانال‌ها و پيج هاي بورسی و بازارهاي مالي را دیده اید…

: حتما تبلیغات عجیب و غریب کانال‌ها و پيج هاي بورسی و بازارهاي مالي را دیده اید. تبلیغاتی اغوا کننده که اگرچه برای کسی که کمی در بازار سرمایه تجربه داشته باشد خنده دار به نظر می رسد، اما به شدت میتواند افراد تازه وارد به این حوزه را تحت تاثیر خود قرار دهد. اکثر این...