.
شرکت نفت و گاز کانادایی بنگال قصد دارد تا علاوه بر نفت و گاز، بیت‌کوین را هم ب…

. شرکت نفت و گاز کانادایی بنگال قصد دارد تا علاوه بر نفت و گاز، بیت‌کوین را هم ب…

. شرکت نفت و گاز کانادایی بنگال قصد دارد تا علاوه بر نفت و گاز، بیت‌کوین را هم به لیست استخراج خود اضافه کند. این شرکت استخراج بیت‌کوین را روشی برای استفاده از انرژی چاه‌های گاز در مناطق دوردست دانسته و قرار است طی یک برنامه آزمایشی، حدود ۷۰ ماینر استخراج بیت‌کوین را...