.
بنیامین احمد، نوجوانی ۱۲ ساله است که در سن ۵ سالگی کدنویسی را از پدرش یاد گرفت…

. بنیامین احمد، نوجوانی ۱۲ ساله است که در سن ۵ سالگی کدنویسی را از پدرش یاد گرفت…

. بنیامین احمد، نوجوانی ۱۲ ساله است که در سن ۵ سالگی کدنویسی را از پدرش یاد گرفت و از سنین بسیار پایین وارد حوزه فناوری شد. با روی کار آمدن NFT و ترند شدن این صنعت، بنیامین نیز شروع به طراحی آثار هنری دیجیتال قابل‌فروش کرد. . این کودک نابغه درمجموع بیش از ۵ میلیون...