.
میثم فدایی که پیش‌تر در سمت مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بها…

. میثم فدایی که پیش‌تر در سمت مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بها…

. میثم فدایی که پیش‌تر در سمت مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مشغول به فعالیت بود، با مصوبه اعضای هیئت‌مدیره به‌عنوان مدیرعامل شرکت فرابورس ایران انتخاب شده است. . گفتنی است بعدازآنکه امیر هامونی از فرابورس خارج شد تا به‌عنوان مدیرعامل بازار...