: 
هر چي اين تكنيك ها و موارد رو بيشتر بدونيد ميتونيد عملكرد بهتري تو بازار خصوص…

: هر چي اين تكنيك ها و موارد رو بيشتر بدونيد ميتونيد عملكرد بهتري تو بازار خصوص…

: هر چي اين تكنيك ها و موارد رو بيشتر بدونيد ميتونيد عملكرد بهتري تو بازار خصوصا براي نوسان گيري در سهام بورسي داشته باشيد اينا فوت هاي كوزه گريه🙂 در جاي مناسب ازش استفاده كنيد و حالشو ببريد😉 #رضا_بهار#نوسانگیری#تابلوخوانی #سیگنال#تیک_صعودی#تیک_نزولی #تحلیل_تکنیکال...