.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما به‌تمامی سوالات در خصوص مکان…

. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما به‌تمامی سوالات در خصوص مکان…

. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما به‌تمامی سوالات در خصوص مکان‌های ادعایی پاسخ داده‌ایم؛ دومرتبه هم جلسه داشتیم و جلسه سوم هم به‌زودی در تهران تشکیل خواهد شد و مذاکرات در حال پیشرفت است. وی در پاسخ به این سوال که آینده مذاکرات وین را چگونه ارزیابی...