.۱
با نگاه نقشه راه بیت‌کوین از ابتدا تابه‌حال، به نظر می‌رسد که این رمزارز به‌خ…

.۱ با نگاه نقشه راه بیت‌کوین از ابتدا تابه‌حال، به نظر می‌رسد که این رمزارز به‌خ…

.۱ با نگاه نقشه راه بیت‌کوین از ابتدا تابه‌حال، به نظر می‌رسد که این رمزارز به‌خوبی در مسیر خود قرار دارد. قیمت به سمت حرکت پنجم (کادر سبز‌رنگ) حرکت می‌کند و انتظار می‌رود به کانال صعود رسم‌شده پایبند باشد. .۲ سرعت حرکت بیت‌کوین نیز در وضعیتی عالی قرار دارد. آستانه...