.
سه تن از سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای را تنظیم کردند که به‌موجب آن استفاده از ی…

. سه تن از سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای را تنظیم کردند که به‌موجب آن استفاده از ی…

. سه تن از سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای را تنظیم کردند که به‌موجب آن استفاده از یوان دیجیتال در اپلیکیشن‌های فروشگاهی ممنوع اعلام شود. بر مبنای این لایحه، پلتفرم‌های مستقر در ایالات‌متحده از فعال کردن تراکنش‌هایی با یوان دیجیتال منع خواهند شد. یوان دیجیتال برای...
.
پارلمان سنگاپور به تصویب لایحه‌ای در مورد خدمات مالی پرداخته است که به‌موجب آن…

. پارلمان سنگاپور به تصویب لایحه‌ای در مورد خدمات مالی پرداخته است که به‌موجب آن…

. پارلمان سنگاپور به تصویب لایحه‌ای در مورد خدمات مالی پرداخته است که به‌موجب آن ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی که در خارج از کشور فعالیت دارند، باید مجوز بگیرند. بر اساس قانون جدید، این شرکت‌های خدمات دارایی دیجیتال باید تحت نظارت اداره پول سنگاپور (MAS) قرار...