با روند نجنگید
اگر بدونید که با همین یک جمله چقدر میتونید سود به دست بیارید و از…

با روند نجنگید اگر بدونید که با همین یک جمله چقدر میتونید سود به دست بیارید و از…

⭕️با روند نجنگید⭕️ اگر بدونید که با همین یک جمله چقدر میتونید سود به دست بیارید و از ضررهاتون کم کنید،مطمئنا بدون توجه به روند و همگام شدن با آن هیچ معامله ای را باز نمی کنید. #رضا_بهار #روند #تکنیکال #تحلیل_تکنیکال #کندل_استیک #کندل #کندل_شناسی #تریدر #معامله_گر...