تحلیل بیتکوین

در اسلاید اول که مربوط به حدود یک ماه پیش هست همانطور که مشاهده م…

تحلیل بیتکوین در اسلاید اول که مربوط به حدود یک ماه پیش هست همانطور که مشاهده م…

تحلیل بیتکوین در اسلاید اول که مربوط به حدود یک ماه پیش هست همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت از یک مقاومت داینامیک بسیار قوی در بلند مدت عبور کرده و خریداران در برگشت نیز واکنش خوبی نشان دادند که در برگشت دوم همچنان انتظار شکست این حمایت قوی را به این سادگی نداشتیم که...