.
در شرایطی که غول‌های صنعت تکنولوژی آمریکا با چالش‌هایی همچون رشد بی سابقه تورم…

. در شرایطی که غول‌های صنعت تکنولوژی آمریکا با چالش‌هایی همچون رشد بی سابقه تورم…

. در شرایطی که غول‌های صنعت تکنولوژی آمریکا با چالش‌هایی همچون رشد بی سابقه تورم و ریزش شدید سهام خود مواجه اند، تعدیل نیرو و توقف فرایند استخدام فرایندی عادی و اجتناب ناپذیر به شمار می‌آید. طبق پست منتشر شده از سوی یکی از کارکنان سابق نتفلیکس در شبکه اجتماعی لینکدین،...