شبکه آزمایشی اتریوم بیکن چین راه اندازی و برای ارتقاء آزمایشی آماده شد

شبکه آزمایشی اتریوم بیکن چین راه اندازی و برای ارتقاء آزمایشی آماده شد

زمان خبر:2 دقیقه قبلشبکه آزمایشی یا تست نت سپولیا بیکن چین(Sepolia Beacon Chain) راه اندازی شد و زمینه را برای ارتقاء merge فراهم کرد تا به توسعه دهندگان شبکه اتریوم بینش های فنی ارزشمندی بدهد.پس از ادغام با Beacon Chain اختصاصی خود، شبکه آزمایشی Sepolia شروع به...