.
سباستین بورجت، یکی از بنیان‌گذاران سندباکس، از متاورس در برابر غول‌های بیگ‌تک …

. سباستین بورجت، یکی از بنیان‌گذاران سندباکس، از متاورس در برابر غول‌های بیگ‌تک …

. سباستین بورجت، یکی از بنیان‌گذاران سندباکس، از متاورس در برابر غول‌های بیگ‌تک دفاع کند که می‌‌خواهند به این بازار روبه‌رشد حمله کنند. بورجت در مصاحبه اخیر خود گفت به کمپانی‌های بیگ‌تک مانند متا (فیس‌بوک) که به متاورس پیوسته‌اند علاقه‌ای ندارد. او همچنین اظهار کرد:...