شرکت DaVita و مدیر عامل سابق آن از اتهامات ضد انحصار ایالات متحده تبرئه شدند

شرکت DaVita و مدیر عامل سابق آن از اتهامات ضد انحصار ایالات متحده تبرئه شدند

زمان خبر:3 ثانیه قبلهیئت منصفه ای در دنور، کلرادو، ارائه دهنده دیالیز DaVita (NYSE:DVA) و مدیر عامل سابق آن، کنت تیری (Kent Thiry) را روز جمعه از اتهاماتی مبنی بر توطئه با رقبا برای عدم استخدام کارمندان یکدیگر تبرئه کرد.وزارت دادگستری در این پرونده ادعا کرده بود که...