:

با خوندن كتابهاي خوب در هر حوزه اي ميتونيد كلي اطلاعات بي نظير و تجربيات ناب …

: با خوندن كتابهاي خوب در هر حوزه اي ميتونيد كلي اطلاعات بي نظير و تجربيات ناب …

: 🗣🗣با خوندن كتابهاي خوب در هر حوزه اي ميتونيد كلي اطلاعات بي نظير و تجربيات ناب از افراد بزرگ رو صرفا در چند روز بدست بياريد و در مسير كاري ازش استفاده كنيد. هر چند كه هيچ مدله نميشه بعضي از مطالب رو خلاصه كرد و شايد با اين كار انتقال اطلاعات اونجور كه بايد صورت...