.
مدتی است که احتمال جنگ روسیه و اوکراین سرتیتر خبرگزاری‌ها بوده است و تحلیل‌گرا…

. مدتی است که احتمال جنگ روسیه و اوکراین سرتیتر خبرگزاری‌ها بوده است و تحلیل‌گرا…

. مدتی است که احتمال جنگ روسیه و اوکراین سرتیتر خبرگزاری‌ها بوده است و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی گمانه‌زنی‌های متفاوتی دراین‌باره داشته‌اند. نکته حائز اهمیت این است که تبعات اقتصادی این اخبار و وقوع این جنگ در بازارهای مختلف اقتصادی چگونه خواهد بود. باید گفت هر جنگی...