.
.
دوج هم‌اکنون در حال حرکت به سمت حمایت ۰.۱۵ تا ۰.۱۵۲۵ است. درصورتی‌که در این …

. . دوج هم‌اکنون در حال حرکت به سمت حمایت ۰.۱۵ تا ۰.۱۵۲۵ است. درصورتی‌که در این …

. . دوج هم‌اکنون در حال حرکت به سمت حمایت ۰.۱۵ تا ۰.۱۵۲۵ است. درصورتی‌که در این محدوده حمایت شود، دوج می‌تواند بار دیگر به خط روند نزولی بلندمدت خود نزدیک شود. . در صورت شکست این محدوده، اولین حمایت محدوده ۰.۱۳ تا ۰.۱۲۵ است که اصلی‌ترین حمایت دوج‌کوین نیز به شمار...