.
وزارت دارایی بریتانیا قصد دارد تدابیری را برای توقیف تبلیغات ارزهای دیجیتال در…

. وزارت دارایی بریتانیا قصد دارد تدابیری را برای توقیف تبلیغات ارزهای دیجیتال در…

. وزارت دارایی بریتانیا قصد دارد تدابیری را برای توقیف تبلیغات ارزهای دیجیتال در نظر بگیرد. این وزارتخانه در مورد دلیل انجام این کار گفته است که ۲.۳ میلیون نفر در بریتانیا ارز دیجیتال دارند و این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهد این افراد دانش کافی از شرایط و آینده...