.
از اواخر مارس تاکنون تراکنش‌های روزانه در بلاک‌چین BSV افزایش چشمگیری پیدا کرد…

. از اواخر مارس تاکنون تراکنش‌های روزانه در بلاک‌چین BSV افزایش چشمگیری پیدا کرد…

. از اواخر مارس تاکنون تراکنش‌های روزانه در بلاک‌چین BSV افزایش چشمگیری پیدا کرده و این شبکه بیش از ۱۰ میلیون تراکنش را طی ۲۴ ساعت گذشته پردازش کرده است. می‌توان گفت در حال حاضر BSV بیش از ۷۸٪ از کل تراکنش‌های بلاک‌چینی را در سراسر دنیا بر عهده دارد. . بعد از BSV دو...