.
ترا در تلاش است تا یک زنجیره جدید بدون استیبل‌کوین الگوریتمی ایجاد کند. زنجیره…

. ترا در تلاش است تا یک زنجیره جدید بدون استیبل‌کوین الگوریتمی ایجاد کند. زنجیره…

. ترا در تلاش است تا یک زنجیره جدید بدون استیبل‌کوین الگوریتمی ایجاد کند. زنجیره قدیمی ترا کلاسیک با توکنLuna Classic (LUNC) و زنجیره جدید Terra (Token Luna – LUNA) نامیده می‌شود. لونا جدید برای دارنده‌های Luna Classic، استیک‌کننده‌های لونا کلاسیک و دارندگان UST...