احتمال تصویت مالیات بر رمزارزها در آرژانتین

احتمال تصویت مالیات بر رمزارزها در آرژانتین

زمان خبر:3 دقیقه قبلسنای آرژانتین لایحه جدیدی را تصویب کرده است که به دولت اجازه می دهد از دارایی های شهروندان در کشورهای خارجی نیز مالیات بگیرد. لایحه مصوب مقرر می‌ دارد که دولت بر انواع دارایی‌ هایی که قبلاً به سازمان مالیاتی اعلام نشده است، مالیات تنظیم خواهد کرد،...