تلاقی فاندامنتالی بیت کوین در حال رخ دادن است

تلاقی فاندامنتالی بیت کوین در حال رخ دادن است

زمان خبر:5 ثانیه قبلقیمت واقعی هولدرهای بلندمدت و قیمت واقعی هولدرهای کوتاه‌مدت دو معیار مهمی هستند که در تحلیل زنجیره‌ای استفاده می‌شوند و تلاقی بین آنها از نظر تاریخی مهم است. این اتفاق باید مقداری نوسان را به بازار بازگرداند.آخرین بار حدود سال ۲۰۱۹ شاهد تلاقی بین...
.
از لحاظ تاریخی، تلاقی درصد عرضه در سود (خط سبز‌رنگ) و درصد عرضه در ضرر (خط قرم…

. از لحاظ تاریخی، تلاقی درصد عرضه در سود (خط سبز‌رنگ) و درصد عرضه در ضرر (خط قرم…

. از لحاظ تاریخی، تلاقی درصد عرضه در سود (خط سبز‌رنگ) و درصد عرضه در ضرر (خط قرمزرنگ) با یکدیگر نشان‌دهنده رسیدن قیمت به پایین‌ترین سطح در بازار نزولی برای بیت‌کوین است. اما در حال حاضر، این معیارها نزدیک به تلاقی نیستند و فاصله زیادی با یکدیگر دارند. . به نظر شما...