.
دولت ایالتی تلانگانا به تازگی اعلام کرده از برنامه‌هایی که باعث تقویت استارتاپ…

. دولت ایالتی تلانگانا به تازگی اعلام کرده از برنامه‌هایی که باعث تقویت استارتاپ…

. دولت ایالتی تلانگانا به تازگی اعلام کرده از برنامه‌هایی که باعث تقویت استارتاپ‌های وب ۲ و وب ۳ و توسعه بلاک‌چین می‌شود، حمایت خواهد کرد. طبق اعلام رسمی این دولت ایالتی، طرح تسریع بلاک‌چین و حمایت از استارتاپ‌ها به دنبال راه حلی برای رفع مشکلات صنعت تجارت در دنیای...