.
درحالی‌که پاندمی کووید منجر به تلفات زیادی در دنیا شد و چالش چشمگیری در زمینه …

. درحالی‌که پاندمی کووید منجر به تلفات زیادی در دنیا شد و چالش چشمگیری در زمینه …

. درحالی‌که پاندمی کووید منجر به تلفات زیادی در دنیا شد و چالش چشمگیری در زمینه غذا و دارو ایجاد نمود، باعث ایجاد تغییراتی در روش‌های ارتباطی و تعاملی نیز شده است. کایران دومتی، بنیان‌گذار DAO آسگارد معتقد است که گسترش متاورس دیر یا زود اتفاق می‌افتاد و بااین‌وجود...