.
مدیرعامل بایننس در اظهارنظری بیان کرده است:
اگر می‌خواهی وقتت را تلف کنی، از ا…

. مدیرعامل بایننس در اظهارنظری بیان کرده است: اگر می‌خواهی وقتت را تلف کنی، از ا…

. مدیرعامل بایننس در اظهارنظری بیان کرده است: اگر می‌خواهی وقتت را تلف کنی، از اینترنت استفاده کن اگر می‌خواهی از لحاظ مالی پیشرفت کنی، از کریپتو استفاده کن . هشدار ریسک: اگر در بازار رمز‌ارزها تازه‌وارد هستی بیشتر از یک درصد از دارایی‌هایت را در این بازار سرمایه...