بنیانگذار پولکادات گام هایی را به سوی تمرکززدایی کامل با مدل جدید حاکمیت اعلام می کند

بنیانگذار پولکادات گام هایی را به سوی تمرکززدایی کامل با مدل جدید حاکمیت اعلام می کند

زمان خبر:3 ثانیه قبلگوین وود( Gavin Wood)، بنیانگذار پولکادات (DOT) و کوزاما، به صورت زنده از پولکادات در بوئنوس آیرس، اعلام کرد که مدل حاکمیت بلاک چین دستخوش تحول جدیدی خواهد شد. چیزی که Gov2 نامیده می‌شود، می‌تواند در هر زمان که بخواهد یک رفراندوم را به صورت جدید...