.
 شیبا اینو تمرکزی لیزری بر روی تصاحب فضای بازی‌های موبایلی در سال آینده قرار د…

. شیبا اینو تمرکزی لیزری بر روی تصاحب فضای بازی‌های موبایلی در سال آینده قرار د…

. شیبا اینو تمرکزی لیزری بر روی تصاحب فضای بازی‌های موبایلی در سال آینده قرار داده است. . بازی‌های شیبا اینو، موجودیت جداگانه‌ای در اکوسیستم میم کوین، با PlaySide Studios، بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده بازی‌های ویدیویی استرالیا، همکاری کرده است. . هدف از این همکاری توسعه یک...