.
کشور‌های اتحادیه اروپا به خوبی توانسته‌اند به کانون رمزارز‌ها در جهان تبدیل شو…

. کشور‌های اتحادیه اروپا به خوبی توانسته‌اند به کانون رمزارز‌ها در جهان تبدیل شو…

. کشور‌های اتحادیه اروپا به خوبی توانسته‌اند به کانون رمزارز‌ها در جهان تبدیل شوند. بیشترین تعداد نود بیت‌کوین و اتریوم در قاره اروپا قرار دارد و ناحیه مرکز، شمال و غرب قاره اروپا از نظر حجم تراکنش‌های رمزارزی از آوریل ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۱، در رتبه اول قرار دارند. . با...