.
کوین توماس، از سناتورهای نیویورک پیشنهاد داده است که چارچوب قانونی شفافی در مو…

. کوین توماس، از سناتورهای نیویورک پیشنهاد داده است که چارچوب قانونی شفافی در مو…

. کوین توماس، از سناتورهای نیویورک پیشنهاد داده است که چارچوب قانونی شفافی در مورد جرائم رمزارزی، بلاک‌چین و مبارزه با کلاه‌برداری این‌چنینی وضع شود. او درخواست اصلاحیه لایحه جدید در زمینه راگ‌پول و دیگر کلاه‌برداری‌های سایبری را ارائه داده و خواستار تعریف جرم، مجازات...