.
توگ، شرکت ترکیه‌ای سازنده وسایل نقلیه الکترونیکی، همکاری استراتژیک خود را با آ…

. توگ، شرکت ترکیه‌ای سازنده وسایل نقلیه الکترونیکی، همکاری استراتژیک خود را با آ…

. توگ، شرکت ترکیه‌ای سازنده وسایل نقلیه الکترونیکی، همکاری استراتژیک خود را با آوا لبز (Ava Labs) اعلام کرده است. این همکاری مبتنی بر قرارداد هوشمند بوده و با هدف بهبود سیستم خودروی هوشمند انجام شده است. . بنا بر گزارش‌ها، این مشارکت قرار است به استفاده از فناوری‌های...