‌
برای اولین بار در تاریخ، اتریوم به‌عنوان گزینه برتر پرداخت در جدول قیمت ساتبی …

‌ برای اولین بار در تاریخ، اتریوم به‌عنوان گزینه برتر پرداخت در جدول قیمت ساتبی …

‌ برای اولین بار در تاریخ، اتریوم به‌عنوان گزینه برتر پرداخت در جدول قیمت ساتبی برای حراج دو نقاشی از بنکسی قرار گرفت. محل برگزاری مزایده از ماه می امسال پرداخت‌های ارزهای دیجیتال را می‌پذیرد و برای بار نخست است که اتریوم هم به عنوان ارز درجه یک لیست شده و به عنوان...